Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach

z dnia 10 maja 2017 r.

 

o liczbie wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2017/18

 

 

 

Działając zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r., poz. 59) dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach informuje, że nabór do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2017/18 będzie prowadzony na wolne miejsca w terminie od 5.06.2017 do 16.06.2017 r.

 

Liczba wolnych miejsc wynosi: 13

 

 

Zgodnie z art. 153 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r,, poz. 59) na 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego deklarację o kontynuowanie wychowania przedszkolnego złożyło 37 rodziców dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2016/17.

 

 

Wilczkowice, 10.05.2017                                                                                     Dyrektor szkoły

                                                                                                                           Emilia Kołodziejczyk

                                                                                                                 ...........................................

                                                                                                                                                          (miejscowość, data) (pieczęć i podpis dyrektora)