28 lutego 2023

27 lutego 2023 roku dzieci z grup przedszkolnych zaprosiły do szkoły swoje Babcie i Dziadków, aby zaprezentować przygotowany specjalnie dla nich program artystyczny z okazji ich minionego święta. Dzieci już od dłuższego czasu pilnie ćwiczyły powierzone im role pod czujnym okiem swych pań. Gdy nadszedł dzień uroczystości, odświętnie ubrane przedszkolaki, z ogromnym przejęciem i zaangażowaniem recytowały wierszyki, śpiewały piosenki i tańczyły dla swoich ukochanych i wyjątkowych gości. Na koniec dzieci złożyły życzenia, odśpiewały  gromkie " Sto lat " oraz wręczyły wzruszonym Babciom i Dziadkom upominki. Następnie wszyscy udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

 

 

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu uroczystości rodzicom : pani Karolinie Andrzejczak, pani Magdalenie Graczyk, pani Monice Karczmarek, pani Bogusławie Kaźmierczak, pani Beacie Królak, pani Mirosławie Krzyżaniak, pani Krzysztofie Mikołajczyk, pani Agnieszce Szczech, pani Blance Zawadzkiej oraz panu Arturowi Bartniakowi i panu Krzysztofowi Kaźmierczakowi.

 

Bardzo dziękujemy za pomoc pracownikom szkoły, pani Ewelinie Brygier, pani Natalii Kowalewskiej oraz panu Łukaszowi Kryśkiewiczowi.

 

 

 

 

 

Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka