15 kwietnia 2021

Witam, zachęcam wszystkich uczniów w wieku od 5-13 lat, którzy nie ukończyli jeszcze 13 lat i nie tylko członków SKO do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Teście Wiedzy SKO . Test będzie odbywał się w dniach od 19-25 kwietnia 2021r. w formie elektronicznej. Link do strony z Testem wiedzy przekażę po jego opublikowaniu 19 kwietnia. Będzie on też dostępny na stronie internetowej PKO Banku Polskiego w zakładce „Dla dzieci” oraz na platformie www.szkolneblogi.pl

Wsparciem w przygotowaniu się uczniów do testu jest : sylabus.

 

 

Po zapoznaniu się z materiałami, rozwiązanie testu SKO nie będzie trudne i przyniesie jego uczestnikom dużo satysfakcji.

Uczniowie otrzymają specjalne trzycyfrowe kody od Nauczyciela-Opiekuna SKO, które należy wpisać w polu ‘kod szkoły’. Osoby spoza danej szkoły w polu ‘kod szkoły’ wpisują kod 000.

 

 

 
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, niezależnie od wieku, rozwiązują test w wersji dla klas 0-2. Zachęcamy do udzielenia takim uczniom wsparcia przez nauczycieli, opiekunów lub rodziców
Uczniowie klasy 7, którzy nie ukończyli 13 r.ż. na dzień rozpoczęcia Testu rozwiązują test w wersji dla klas 5-6.
 
Uczestnik „Testu wiedzy SKO” przed rozpoczęciem testu w formie elektronicznej, podaje imię/nick/pseudonim, numer klasy do której uczęszcza (bez litery, np. jeśli jest uczniem klasy 3a, wpisuje 3) oraz trzycyfrowy kod szkoły, który otrzyma wcześniej od Nauczyciela-Opiekuna SKO. Jeśli uczestnik nie jest uczniem danej szkoły, w polu ‘kod szkoły’ należy wpisać kod 000.
Aby uzyskać pozytywny wynik Testu, należy odpowiedzieć poprawnie na 7 z 10 pytań.

 

 

Ważne:

 

 

Test w formie elektronicznej przewiduje możliwość powrotu do pytań z błędnymi odpowiedziami w celu ich poprawy.

 

 

 
Jeszcze raz zachęcam wszystkich do udziału- opiekun SKO Danuta Głodek

 

 

Materiały do Testu SKO - kliknij w ten link: sylabus.

 

 

lub :
 

 

Test Wiedzy SKO