Wycieczka do siedziby Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy