30 kwietnia 2022

W ramach działań ekologicznych realizowanych w szkole, 29 kwietnia 2022 roku zostało zorganizowane spotkanie z leśnikiem, panem Sylwestrem Liskiem z Nadleśnictwa Poddębice. Nasz gość przybliżył uczniom leśny świat, jego funkcje oraz mieszkańców. Uczniowie poznali także rodzaje ochrony przyrody, dowiedzieli się, że ekologia to nie tylko dbanie o czystość środowiska, ale również utrzymanie przyrody w formie niezmienionej.

 

Uczniowie oraz grono pedagogiczne serdecznie dziękuje panu Sylwestrowi Liskowi oraz Nadleśnictwu Poddębice za przeprowadzenie interesujących zajęć.

 

 

 

Spotkanie z leśnikiem