21 kwietnia 2024

„Współpraca kluczem do sukcesu! Rola rodzica w terapii logopedycznej” – pod takim hasłem odbyło się spotkanie p. logopedy Justyny Banasiak z rodzicami dzieci, które uczestniczą w szkolnej terapii logopedycznej. Rodzice zapoznali się z etapami rozwoju mowy, rodzajami wad wymowy, ich przyczynami oraz skutkami, a także z ćwiczeniami aparatu artykulacyjnego, ćwiczeniami oddechowymi i słuchowymi.

 

 

 

Spotkanie szkolnego logopedy z rodzicami