01 września 2021

1 września odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2021/22. Na początku Pani Dyrektor Emilia Kołodziejczyk przywitała wszystkich zgromadzonych na uroczystości, a następnie dzieci rozpoczynające naukę w klasie pierwszej, w obecności Wójta Gminy Łęczyca pana Jacka Rogozińskiego, rodziców, nauczycieli oraz uczniów złożyły uroczyste ślubowanie. Pani Dyrektor symbolicznym ołówkiem dokonała aktu pasowania na uczniów naszej szkoły. Na koniec pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki ufundowane przez SKO. Po uroczystości uczniowie udali się wraz z wychowawcami do klas.

 

 

 

 

 

 

Również przedszkolaki przywitały nowy rok szkolny. Nowo przyjęte dzieci oraz te, które uczęszczały już do naszych grup przedszkolnych z uśmiechem i ciekawością przybyły w towarzystwie rodziców na uroczystość.

 

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/22