Załącznik nr 1 do protokołu nr 1/2017

 

 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

Na podstawie art. 20zc ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7), Zarządzenia Nr 57/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach z dnia 10.04.2017 r. w sprawie zasad i kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem
Nr 58/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach z dnia 10.04.2017
po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

1. przyjmuje na rok szkolny 2017/2018 zamieszkałych w obwodzie szkoły niżej wymienionych kandydatów:

 

Lp.

Nazwisko i imię dziecka

 

 1.  

Andrysiak Jakub

 

 1.  

Andrysiak Klaudia

 

 1.  

Andrzejczak Filip

 

 1.  

Antczak Anna

 

 1.  

Bardziński Szymon

 

 1.  

Barwińska Anna

 

 1.  

Brygier Maja

 

 1.  

Cybulska Oliwia

 

 1.  

Damilak Miłosz

 1.  

Domański Paweł

 1.  

Galant Kinga

 1.  

Galant Mateusz

 1.  

Głodek Ewa

 1.  

Głodek Żaneta

 1.  

Graczyk Jakub

 1.  

Graczyk Zuzanna

 1.  

Jaszczak Filip

 1.  

Kamiński Tomasz

 1.  

Kaźmierczak Antonina

 1.  

Kłosowska Nikola

 1.  

 

Kowalczyk Bartłomiej

 1.  

Krzyżaniak Maria

 1.  

Kulesza Antoni

 1.  

Kuzaniak Aleksandra

 1.  

Pająk Oliwia

 1.  

Piszczałkowski Filip

 1.  

Radwańska Antonina

 1.  

Raj Gabriela

 1.  

Rosiak Jagoda

 1.  

Rosiak Joanna

 1.  

Sobczak Alan

 1.  

Sobczak Julia

 1.  

Sobczyński Paweł

 1.  

Sobolewska Gabriela

 1.  

Sobolewska Liliana

 1.  

Szczech Dominik

 1.  

Szlaski Igor

 

 

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

Bożena Cieślarek