Pedagog szkolny

 

 

mgr Alicja Zawadzka

 

 

Zaprasza na indywidualne konsultacje uczniów i rodziców w następujących godzinach pracy:

 

            Poniedziałek 14.30-15.30

 

                                                                                                Czwartek 10.00-16.00

                                                                                                

                                                                                                Piątek 7.00-11.00

 

                                                                                              tel. 511 668 470

 

 

„Twoje dzieci staną się tym, kim ty jesteś, a więc bądź tym, kim chcesz, by one były”


(Dawid Bly)

 

 

Pedagog szkolny to osoba, która ma na celu uzupełnianie, pogłębianie i rozszerzanie działalności dydaktyczno- wychowawczej prowadzonej w szkole.
Pedagog szkolny współpracuje z nauczycielami, dyrekcją, rodzicami, instytucjami służącymi pomocą dziecku i rodzinie (Poradnie Psychologiczno – pedagogiczne, Policja, Ośrodki Pomocy Społecznej, Sądy Rodzinne, Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze).

 

 

 

Głównym partnerem w pracy pedagoga jest UCZEŃ!

 

 

Zadania pedagoga szkolnego to między innymi:

 1. Diagnozowanie środowiska uczniowskiego i rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów,
 2. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 3. Podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych,
 4. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,
 5. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.

 

Czego najczęściej oczekuje uczeń w kontaktach z pedagogiem?

Najczęściej poruszane problemy to:

- trudności w nauce

- brak akceptacji przez grupę rówieśniczą

- kłopoty osobiste i rodzinne

- niska samoocena

- potrzeba rozwijania indywidualnych zdolności

- okres dojrzewania

 

Rodzicu zwróć się do pedagoga, gdy:

 

 •  
 • Niepokoi Cię zachowanie dziecka'
 • zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się
 • chcesz porozmawiać o dziecku i twoich z nim relacjach
 • poturbujesz wsparcia w procesie wychowania
 •  masz pytania i nie wiesz do kogo zwrócić się po pomoc
 • znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej

 

ZAPRASZAM. POSTARAM SIĘ POMÓC.

 

 

 

Uczniu, zwróć się do pedagoga gdy:

• czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
• nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
• masz problemy rodzinne
• chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
• chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób

• masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

 

Przyjdź także z każdą sprawa, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

PRZYJDŹ. POSTARAM SIĘ POMÓC.