29 września 2020

Zapraszamy do udziału w II Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym pod nazwą "Oszczędzajmy Wodę".

Konkurs polega na wykonaniu plakatu lub ulotki, których treść powinna ukazywać m.in. konieczność oszczędzania wody i potrzebę zmiany nawyków w tym zakresie, działania, które mogą przyczyniać się do zapobiegania marnotrawieniu wody lub też skutki suszy i sposoby przeciwdziałania im. Uczestnicy konkursu wykonują prace zgodnie z Regulaminem konkursu, do dnia 16 października 2020 roku.

 

Regulamin dostępny jest pod linkiem https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/edukacja-ekologiczna//ii-wojewódzki-konkurs-ekologiczny-oszczędzajmy-wodę.

 

 

"Oszczędzajmy Wodę" - II Wojewódzki Konkurs Ekologiczny