Szkoła w ramach subwencji rezerwy oświatowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej przeznaczyła środki finansowe na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni fizycznej, chemicznej, biologicznej i geograficznej. Kwota otrzymanych środków 74 000 zł.

 

Ze środków "Rezerwy Oświatowej Subwencji" zakupiono również wyposażenie sali gimnastycznej na kwotę: 29 373,90 zł oraz sprzęt nagłaśniający na kwotę: 49 901,10 zł