Szkoła w ramach subwencji rezerwy oświatowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej przeznaczyła środki finansowe na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni fizycznej, chemicznej, biologicznej i geograficznej. Kwota otrzymanych środków 74000 zł.