12 października 2022

10 października 2022 roku w naszej szkole przeprowadzone zostało spotkanie edukacyjno - profilaktyczne w zakresie samoobrony przed psami. Szkolenie to przeprowadzone zostało przez Prywatną Szkołę Samoobrony pana Mirosława Różańskiego. W szkoleniu wzięli udział uczniowie klas I - III oraz dzieci z grup przedszkolnych. Podczas spotkania omówione zostały następujące zagadnienia : zachowanie się człowieka podczas kontaktu z niebezpiecznym psem, najczęstsze powody ataku czworonoga, mowa ciała psa, błędy popełniane podczas tresury własnego psa. Zaprezentowane zostały również postawy jakie powinno się przybierać, gdy spodziewamy się ataku psa. Uczniowie przećwiczyli pozycję bierną, a także pozycję „żółwia”, która jest najlepszym sposobem obrony, gdy nie ma możliwości uniknięcia ataku.

 

 

Obrona przed agresywnym psem - szkolenie