14 stycznia 2020

W dniach 3 – 12 grudnia 2019 r. uczniowie klas V, VI oraz VII ze Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach, pod czujnym okiem p. Magdaleny Jasiaczek nauczycielki chemii i biologii, wykonali projekty edukacyjne, których głównym celem było utrwalenie poznanych na lekcjach wiadomości.

 

Klasa V musiała wykonać model roślinnej komórki. Temat projektu dotyczył bezpośrednio zagadnień poruszanych na lekcjach biologii i tym samym pozwalał utrwalić poznane zagadnienia i definicje. Uczniowie musieli, oprócz wykonania przestrzennego modelu komórki, wymienić, nazwać oraz opisać funkcje poszczególnych organelli wchodzących w jej skład. Oceniana była przede wszystkim estetyka wykonanej pracy oraz zawartość i poprawność merytoryczna.

 

Klasa VI, podobnie jak VII, zapoznała się z innowacyjną metodą projektową tj. wykonaniem lapbooka. Jest to pewnego rodzaju teczka tematyczna, w której umieszcza się wiadomości na dany temat. Pełni ona funkcję interaktywnej przestrzeni na rysunki, opowiadania, wykresy, zdjęcia i ciekawostki. To wszystko umieszczone jest w kieszonkach, książeczkach i karteczkach o przeróżnych kształtach.

 

Szóstoklasiści musieli wykonać „teczkę” dotyczącą wybranego typu zwierząt bezkręgowych tj. parzydełkowców, płazińców, nicieni, pierścienic, stawonogów czy mięczaków. Praca miała przede wszystkim zawierać systematykę organizmów, budowę komórki zwierzęcej, środowisko życia, przykłady gatunków należących do wybranego typu, cechy budowy, sposób odżywiania oraz znaczenie w przyrodzie i dla człowieka.

 

Tematem „książki na kolana” uczniów klasy siódmej były kwasy. Musiała ona zawierać informację o budowie i podziale kwasów, ich nazwy, wzory sumaryczne i strukturalne, równania reakcji otrzymywania kwasów tlenowych i beztlenowych, równania reakcji dysocjacji, właściwości i otrzymywania wybranych kwasów poznanych na lekcjach chemii oraz odczyn roztworu.

 

Prace wykonane przez uczniów stanowiły świetną okazję do przypomnienia, utrwalenia, a nawet pogłębienia posiadanej wiedzy. Dodatkowo uczniowie musieli wykorzystać swoje umiejętności artystyczne, kreatywnego myślenia czy pozyskiwania informacji z różnych źródeł wiedzy. Wszystkie prace zostały wystawione na szkolnym korytarzu.

 

 

 

 

 

 

Model komórki i lapbook