Mistrzowie wiedzy SKO
Oto nasi Mistrzowie wiedzy SKO.
 
Dziękuję wszystkim za udział w teście.
Opiekun sko - Danuta Głodek
 
 
 
 
 
 

 

 

25 maja 2021