14 czerwca 2022

 W roku szkolnym 2021/22 rozpoczęliśmy wspólnie z oddziałami przedszkolnymi w Topoli Królewskiej realizację projektu patriotycznego zatytułowanego: „Mali patrioci”, celem projektu było zainteresowanie dzieci przeszłością naszego kraju, poprzez przedstawienie wydarzeń w sposób przystępny i atrakcyjny. Uważamy bowiem jako pedagodzy, że już przedszkole może rozbudzać w dzieciach zainteresowanie naszą historią, z której powinniśmy być przecież dumni i już przedszkolakom przedstawiać należy podstawowe wartości: dobro, sprawiedliwość, odwagę, zgodnie z maksymą: „czym skorupka za młodu nasiąknie”.

Dzięki realizacji działania „Znamy swoją miejscowość”– przedszkolaki wybrali się z rodzicami wycieczkę w celu poznania zabytków kultury najbliższej okolicy, dorobku historycznego, kultury, architektury i tradycji. Znajdują się w nich wiele ciekawych miejsc, zabytków. Dzieci wzbogaciły wiedzę o zabytkach swojej miejscowości - dziedzictwie naszego regionu. Efektem tych wycieczek jest mapa ze zdjęciami miejsc pamięci gminy Łęczyca oraz pomnikami przyrody.

Majowe święta – Święto Pracy, Dzień Flagi oraz Święto Konstytucji 3 Maja jak i 11 listopada Święto Niepodległości stały się doskonałą okazją do poruszenia z przedszkolakami tematyki patriotycznej. Poczucie przynależności narodowej należy kształtować u dzieci już od najmłodszych lat. Podczas zajęć przedszkolaki poznawały najważniejsze symbole narodowe: hymn Polski, godło oraz polską flagę. Dzieci tworzyły kreatywne prace plastyczne w barwach narodowych: flagi, godła, kotyliony oraz kwiaty. Z biało-czerwonymi flagami śpiewaliśmy patriotyczne piosenki i recytowaliśmy wiersze o naszej Ojczyźnie.. Powyższe zadanie ,które realizowaliśmy brzmiało Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą?” – Dzieci brały udział w pogadance na temat patriotyzmu. Zapoznały się z symbolami narodowymi oraz oglądając prezentację multimedialną poznały ważne dla Polski postacie historyczne. Na koniec stworzyły drzewo patriotyczne. Kolejno zorganizowaliśmy pokaz mody patriotycznej w ramach obchodów ”Dnia Biało-czerwonego” .

Dzieci z grup starszych poznały legendy pod hasłem „Wędrówki po Polsce z baśnią i legendą”. Wykonały ilustracje do wybranej legendy.

Przedszkolaki wspólnie z rodzicami, a często tez dziadkami brali również udział w akcji „Dobre, bo polskie” przygotowując polską potrawę . Przygotowaliśmy katalog ulubionych przedszkolnych potraw polskich. Realizowaliśmy zadanie zatytułowane „Nasi dzieli żołnierze” .Do przedszkola zaproszono przedstawiciela jednostki wojskowej. Dzieci dowiedziały się ,że żołnierze nie tylko bronią naszej ojczyzny w czasie wojny, ale pomagają w sytuacjach kryzysowych np.: w czasie powodzi, biorą udział w misjach pokojowych poza granicami kraju. Dzieci miały okazję przymierzyć elementy wojskowego stroju.

 

W trakcie realizowania poszczególnych zadań u przedszkolaków kształtowana była wieź z krajem ojczystym, swoją małą ojczyzną, tożsamość narodowa i współuczestnictwo w pielęgnowaniu tradycji, a także uwrażliwiano na piękno oraz folklor i tradycje.
Przedszkolaki znają zwyczaje i tradycje ludowe, symbole narodowe oraz hymn Polski w całości, ale przede wszystkim są dumne z tego, że są Polakami.

 

 

 

 

                           

                          

                           

 

                   

                   

                    

                    

                      

          

           

                      

                      

                      

                      

                           

       

                                            

             

 

 

 

 

 

 

Międzyprzedszkolny Projekt Edukacyjny Z Zakresu Edukacji Patriotyczno - Regionalnej "Mali Patrioci"