11 marca 2023

Od drugiego semestru roku szkolnego 2022/23, w ramach zajęć z wychowania fizycznego odbywają się wyjazdy na pływalnię w Topoli Królewskiej.Uczniowie klas I - VIII mają możliwość nauki oraz doskonalenia umiejętności pływania pod okiem instruktora.

 

 

 

         

       

       

       

                                                         

 

 

Lekcje W-F na basenie