27 października 2023

W tym roku szkolnym polscy uczniowie klas IV zostali objęci rządowym wsparciem w postaci laptopów, mającym na celu wyrównanie szans edukacyjnych wśród uczniów. Uczniowie naszej klasy oraz ich rodzice z radością odbierali komputery, które dotarły do naszej szkoły. 

 

 

 

                                                              

           

           

           

           

                                                                

 

 

Laptopy dla klasy IV