Konkurs na stroik wielkanocny 

 

SZKOLNY KONKURS WIELKANOCNY

 

Nierozerwalnym symbolem Świąt Wielkanocnych jest pisanka. Pisanka to ogólna, zwyczajowa nazwa jaja wielkanocnego, zdobionego różnymi technikami. Jajo od wieków było uważne za symbol początku i źródła życia, znak zmartwychwstania, powrotu do życia. Ozdobione, miały w sobie tajemniczą moc. Pisanki to również nasze dziedzictwo kulturowe, które stanowi o naszej tożsamości.

 

CELE KONKURSU:

 

 1. Propagowanie folkloru i tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
 2. Pobudzanie inwencji twórczej i fantazji w zakresie wykonywania pisanek wielkanocnych.
 3. Kształtowanie aktywnej postawy uczniów wobec sztuki i tradycji kulturowej, związanej z obrzędami okresu Wielkiej Nocy.
 4. Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych uczniów.
 5. Promowanie twórczości dziecięcej.
 6. Integracja dzieci przez sztukę.
 7. Prezentacja pisanek wielkanocnych jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej.

 

REGULAMIN KONKURSU:

 

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0 – VIII Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach
 2. Uczestnicy konkursu pracują indywidualnie.
 3. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę w dowolniej wybranej technice i dowolnej wielkości z materiałów sztucznych.
 4. Przedmiotem konkursu są wyłącznie formy przestrzenne.
 5. Uczestnicy konkursu korzystają z własnych materiałów.
 6. Praca konkursowa musi zawierać przypiętą karteczkę z imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu. Jeżeli karteczka odpadnie prace nie będą oceniane.
 7. Termin oddania pracy konkursowej 30 marca 2020 roku.
 8. Komisja oceni prace według następujących kryteriów:

- ogólne wrażenie artystyczne

- oryginalność i pomysłowość prac

- opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów

- wkład pracy

- walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki)

- estetyka wykonania

Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów konkursu.

 1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, a dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w kwietniu 2020 roku.
 3. Prace zostaną wystawione na sprzedaż podczas Jarmarku Wielkanocnego

w dniach 30.03.2020- 8 kwietnia 2020 roku na terenie Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach.

 1. Zebrane środki pieniężne zostaną przeznaczone na cele charytatywne.
 2. Za najlepiej wykonane prace uczniowie otrzymają ocenę celującą z plastyki.

 

Organizatorzy:

Opiekun koła PCK mgr Justyna Chmielecka

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego mgr Beata Kaczmarek, mgr Łukasz Żmieńka

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie J

12 marca 2020