12 marca 2020

 

SZKOLNY KONKURS WIELKANOCNY

 

Nierozerwalnym symbolem Świąt Wielkanocnych jest pisanka. Pisanka to ogólna, zwyczajowa nazwa jaja wielkanocnego, zdobionego różnymi technikami. Jajo od wieków było uważne za symbol początku i źródła życia, znak zmartwychwstania, powrotu do życia. Ozdobione, miały w sobie tajemniczą moc. Pisanki to również nasze dziedzictwo kulturowe, które stanowi o naszej tożsamości.

 

CELE KONKURSU:

 

 1. Propagowanie folkloru i tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
 2. Pobudzanie inwencji twórczej i fantazji w zakresie wykonywania pisanek wielkanocnych.
 3. Kształtowanie aktywnej postawy uczniów wobec sztuki i tradycji kulturowej, związanej z obrzędami okresu Wielkiej Nocy.
 4. Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych uczniów.
 5. Promowanie twórczości dziecięcej.
 6. Integracja dzieci przez sztukę.
 7. Prezentacja pisanek wielkanocnych jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej.

 

REGULAMIN KONKURSU:

 

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0 – VIII Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach
 2. Uczestnicy konkursu pracują indywidualnie.
 3. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę w dowolniej wybranej technice i dowolnej wielkości z materiałów sztucznych.
 4. Przedmiotem konkursu są wyłącznie formy przestrzenne.
 5. Uczestnicy konkursu korzystają z własnych materiałów.
 6. Praca konkursowa musi zawierać przypiętą karteczkę z imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu. Jeżeli karteczka odpadnie prace nie będą oceniane.
 7. Termin oddania pracy konkursowej 30 marca 2020 roku.
 8. Komisja oceni prace według następujących kryteriów:

- ogólne wrażenie artystyczne

- oryginalność i pomysłowość prac

- opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów

- wkład pracy

- walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki)

- estetyka wykonania

Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów konkursu.

 1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, a dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w kwietniu 2020 roku.
 3. Prace zostaną wystawione na sprzedaż podczas Jarmarku Wielkanocnego

w dniach 30.03.2020- 8 kwietnia 2020 roku na terenie Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach.

 1. Zebrane środki pieniężne zostaną przeznaczone na cele charytatywne.
 2. Za najlepiej wykonane prace uczniowie otrzymają ocenę celującą z plastyki.

 

Organizatorzy:

Opiekun koła PCK mgr Justyna Chmielecka

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego mgr Beata Kaczmarek, mgr Łukasz Żmieńka

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie J

Konkurs na stroik wielkanocny