27 lutego 2021

Tytuł Mistrza Oszczędzania w pierwszym półroczu bieżącego roku szkolnego zdobył uczeń klasy II Igor Szlaski. Gratulacje!

Zachęcam wszystkie dzieci z klas 0-VI do oszczędzania w Szkolnej Kasie Oszczędności
opiekun SKO - Danuta Głodek

  

 
 
                                                 

 

Konkurs "Mistrz oszczędzania" rozstrzygnięty