16 kwietnia 2021

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele,

 

czas pandemii, który nastał, jest czasem trudnym dla nas wszystkich. Jak nigdy musieliśmy stawić czoła przeciwnościom i realizować obowiązki szkolne w trybie zdalnym. Efektem tego stała się izolacja społeczna oraz tęsknota za rówieśnikami, zwiększyło się również poczucie osamotnienia.

 

Wychodząc temu na przeciw tegoroczna edycja kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł odbywa się pod hasłem: „W poszukiwaniu szczęścia !” Poczucie szczęścia jest uniwersalnym dobrostanem, który zależy od wielu czynników. Na stronie kampanii: https://online.trzezwyumysl.pl/ znajdują się karty pracy z propozycjami działań dla każdej klasy, przedstawiające proste kroki do osiągnięcia szczęścia.

 

Głównymi celami Kampanii są:
• budowanie poczucia własnej wartości u dzieci i młodzieży,
• kształtowanie umiejętności dostrzegania własnych zalet i mocnych stron,
• doznawanie pozytywnych emocji,
• motywowanie do osiągania założonych celów,
• minimalizacja ryzyka zachowań ryzykownych (eksperymentowania z alkoholem lub innymi substancjami zmieniającymi nastrój).

 

Na stronie można znaleźć również materiały dla rodziców. Zawierają one wskazówki dotyczące odkrywania mocnych stron własnego dziecka oraz sposobów budowania w nim poczucia własnej wartości. Wskażą również konkretne sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami dzieci, jakich mogą doświadczać w sytuacji izolacji społecznej wywołanej pandemią COVID-19.
 

 

Tegoroczna edycja odbywa się online. Każdy uczestnik przy wykorzystaniu kodu, otrzymuje dostęp do materiałów programu.

 

Zachęcamy Was do aktywnego udziału w programie. Można zdobyć wiele nagród i wyróżnień!!!

 

Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł 2021
W poszukiwaniu szczęścia !