01 czerwca 2020

         

                   

 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach organizowanych w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Prace można wysyłać drogą elektroniczną na podane niżej adresy, bądź dostarczyć do Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach. Prace powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem, podana nazwa i adres szkoły, klasa, nazwa gminy (w której mieści się szkoła), adres prywatny (w przypadku uczniów klas VIII SP), nazwa i adres placówki, w której uczestnik wykonał pracę (jeśli praca została wykonana poza szkołą).

Konkursy organizowane w tym roku to:

- Wehikuł czasu - konkurs plastyczno - literacki - e-mail: wehikul@trzezwyumysl.pl

- Tymek i Tola na ekologicznej ścieżce - konkurs fotograficzny dla klas i grup świetlicowych - e-mail: kontakt@trzezwyumysl.pl

- Rozwiąż krzyżówkę - konkurs krzyżówkowy - e-mail:  krzyzowka2020@trzezwyumysl.pl 

- Sport to zdrowie - pocztówka dla przyjaciela - konkurs pocztówkowy - e-mail: pocztowka@trzezwyumysl.pl

 

Więcej informacji oraz regulaminy konkursów znajdują się pod linkiem:

https://www.trzezwyumysl.pl/2019/12/konkursy-ztu-2020-regulaminy/  

 

 

Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł