17 czerwca 2021

W naszej szkole był realizowany projekt ,,Jestem bezpieczny w Internecie" we współpracy z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Łęczycy. Obejmował cztery spotkania:

 

1.

Jak dobrze znam Internet?

 

Zajęcia pozwalające na rozpoznanie poziomu wiedzy dotyczącej Internetu. Poznajemy wady i zalety korzystania z Sieci. Odpowiadamy na pytanie – na ile czuję się bezpieczny korzystając z Internetu?

 

 

2.

Hejt.

 

Uświadomienie, co jest hejtem, a co nim nie jest. Nauka współpracy i wyrażania własnych opinii z uwzględnieniem poszanowania zdania innych.

 

 

3.

Kto jest po drugiej stronie?

 

Poznajemy niebezpieczeństwa związane z nadmiernym zaufaniem nieznanym nam osobom w Internecie. Zjawisko manipulacji, fake newsów.

 

 

4.

Trochę kultury – na zdrowie!

 

Tworzymy Netykietę - zasady zachowania w Internecie. Higiena korzystania z Internetu, uzależnienia wynikające z nadmiernego korzystania z Sieci.

 

 

Celem programu było

 

uświadomienie uczniom zagrożeń czyhających w wirtualnym świecie i promocja bezpiecznego, kulturalnego i efektywnego korzystania z Internetu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Jestem bezpieczny w internecie".
Program dla uczniów IV - VII