21 września 2021

     W wyniku wyniszczającej, często bezmyślnej działalności człowieka dalsze funkcjonowanie świata i ludzkości jest poważnie zagrożone, co potwierdzają w swoich raportach agendy Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Do najpoważniejszych kryzysów należą niewątpliwie: postępująca, niekorzystna zmiana klimatu i stopniowy zanik bioróżnorodności. Aby zatrzymać te procesy, wszyscy ludzie, organizacje i instytucje muszą ze sobą współpracować w zakresie ochrony środowiska. Szkoła również musi włączyć się w dyskusję na temat współczesnych wyzwań globalnych i ekologicznych oraz podejmować konkretne działania na rzecz kształtowania pożądanych postaw i zachowań proekologicznych.

 

   W celu zwiększenia zainteresowania ochroną środowiska w rodzinach uczniów naszej szkoły oraz kształtowania nawyku świadomego i bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych w tym roku szkolnym na lekcjach informatyki i biologii w klasach IV-VIII będzie realizowana innowacja „Inspirujemy do bycia eko - 10 wyzwań ekologicznych z TIK”. Prace uczniów będą zamieszczane na wirtualnej tablicy pod linkiem:

 

https://pl.padlet.com/magdalenajasiaczek/Wilczkowice

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspirujemy do bycia eko - 10 wyzwań ekologicznych z TIK