08 czerwca 2017

Za wkład w ogólnopolską akcję Góra Grosza nasza szkoła otrzymała dyplom z serdecznymi podziękowaniami i wyrazami uznania.

 

 

 

 

 

 

Góra Grosza - XVII edycja