16 października 2022

        „Wszystko, co wielkie, jest wielkie przez serce…”

 

                                                     Cyprian Kamil Norwid

 

    Dzień Edukacji Narodowej popularnie zwany Dniem Nauczyciela jest polskim świętem państwowym oświaty i szkolnictwa wyższego. Ten wyjątkowy dzień dla polskiej edukacji ustanowiono 27 kwietnia 1972 roku pod nazwą DZIEŃ NAUCZYCIELA, a w 1982 roku nazwę zmieniono na DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ.

 

    Święto to upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym centralnym organem władzy oświatowej, zależnym tylko od króla i Sejmu. KEN powołana została w Rzeczypospolitej Obojga Narodów przez Sejm Rozbiorowy 14 października 1773r. na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

  

     I my, wierni tradycji, 14 października 2022r. obchodziliśmy w naszej szkole to święto.

 

    Uroczystość, przygotowana przez Samorząd Uczniowski, rozpoczęła się od powitania zaproszonych gości, czyli Rady Pedagogicznej z panią dyrektor Emilią Kołodziejczyk, pracowników szkoły i zaproszonych gości: pani Agaty Fornalczyk, Radnej Gminy Łęczyca oraz przedstawicieli Rady Rodziców.

 

Po odśpiewaniu hymnu, uczniowie zaprezentowali przygotowaną część artystyczną, na którą składały się humorystyczne scenki z życia szkoły, a także wiązanka refleksji na temat zawodu nauczyciela. W podziękowaniu za trud pedagodzy i pracownicy szkoły otrzymali kwiaty.

 

    Część oficjalną uroczystości rozpoczęła krótkim przemówieniem pani Dyrektor. Następnie głos zabrała pani Agata Fornalczyk, która po złożeniu życzeń, wręczyła Nagrody Wójta Gminy Łęczyca. Nagrody Dyrektora pracownikom naszej placówki wręczyła również pani dyrektor Emilia Kołodziejczyk.

 

Na zakończenie uroczystości, w imieniu Rady Rodziców, głos zabrał pan Przemysław Nowak, który we wzruszających słowach podziękował pedagogom za ich pracę.

 

 

Dziękujemy

 

 

Anna Gierlińska

 

Beata Kaczmarek

 

 

 

 

 

Dzień Edukacji Narodowej