29 września 2021

    Nasza szkoła od lat w proces nauczania wpisuje zadania związane z szeroko pojętą tematyką bezpieczeństwa. Jednym z nich jest organizowany corocznie Dzień Bezpieczeństwa, który w tym roku przypadł na 27 września 2021.

 

   Dzień rozpoczął się od spotkań uczniów z wychowawcami, w czasie których omówiono harmonogram dnia, obejrzano i omówiono filmy edukacyjne z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa, po czym uczniowie ,podzieleni na grupy wiekowe, uczestniczyli w zajęciach z zakresu pierwszej pomocy.

 

  Pani pielęgniarka z NZOZ „Medar” w Łęczycy nauczyła dzieci, jak udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, np. oparzeniach, omdleniach, złamaniach, zwichnięciach, a młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy przeprowadziła ćwiczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Następnie uczniowie spotkali się ze strażakami z OSP w Jankowie, którzy opowiedzieli o swojej pracy, przypomnieli zasady bezpieczeństwa pożarowego, numery alarmowe i zapoznali dzieci z wyposażeniem samochodu strażackiego, również tym służącym do ratowania życia ludzkiego.

 

   Zdobytą w ciągu dnia wiedzę uczniowie mogli zaprezentować wykonując prace plastyczne pt. Bezpieczeństwo na co dzień.

 

 

 

  Dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna i uczniowie dziękują zaproszonym gościom, którzy wzięli aktywny udział w Dniu Bezpieczeństwa za Ich zaangażowanie i dzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami.

 

                                                                                                                                                                                                               Beata Kaczmarek

                                                                                                                                                                                                               Anna Gierlińska

 

 

 

                                                                       

   

                                                                  

 

 

Dzień Bezpieczeństwa