07 października 2019

 

Średnie wyniki naszych uczniów ze sprawdzianu w odniesieniu
do wyników gminy, miasta, powiatu, okręgu OKE w Łodzi oraz kraju

 

ŚREDNIE WYNIKI W %

SZKOŁA

GMINA

ŁĘCZYTCA

POWIAT ŁĘCZYCKI

WOJ ŁÓDZKIE

KRAJOWY

 

 

JĘZYK POLSKI

 

72

61

63

63

63

 

MATEMATYKA

 

45

40

40

45

45

 

JĘZYK ANGIELSKI

 

64

49

49

58

59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Średnie wyniki uzyskane przez naszych uczniów z języka polskiego i języka angielskiego

są wyższe od średniego wyniku krajowego, woj. łódzkiego, powiatu łęczyckiego oraz

gminy Łęczyca. Z matematyki wynik uzyskany przez uczniów naszej szkoły jest wyższy

od wyniku gminy i powiatu i taki sam jak wynik krajowy i wojewódzki.

 

Wyniki uzyskane z języka angielskiego i matematyki mieszczą się w staninie 6 ( poziom wyżej średni),

a z języka polskiego w staninie 7 (poziom wysoki).

 

 

 

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki egzaminu ósmoklasisty. Nasi uczniowie w czołówce!