21 kwietnia 2024

W piątek, 19 kwietnia, uczniowie klasy IV uczestniczyli w lekcji języka polskiego, której tematem były sposoby przeciwdziałania przemocy – fizycznej, psychicznej i słownej. Uczniowie omówili fragment utworu pt. „Słup soli”, uzupełnili ciąg przyczynowo - skutkowy, opisujący postępowanie bohaterów, a następnie, z pomocą nauczyciela języka polskiego p. Justyny Banasiak, sporządzili listę zasad bezpieczeństwa w szkole.

 

To była bardzo ważna i pouczająca lekcja.

 

 

                                            

 

 

    

 

 

 

Bardzo ważna lekcja języka polskiego