Uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja