"Aktywna tablica"

 

Kwota projektu 17500 zł w tym 3500 zł dofinansowania Gminy Łęczyca . 

 

W ramach projektu zakupiono 2 tablice interaktywne i jeden monitor interaktywny.