10 marca 2016

    Osoby zainteresowane udziałem w rajdzie proszone są o potwierdzenie tej informacji u pani Danuty Głodek.

 

      Organizacja rajdu

 

   Oddział PTTK „Ziemi Łęczyckiej” w Łęczycy, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy oraz Szkoła Podstawowa w Leźnicy Małej zapraszają wszystkich miłośników turystyki i dobrej zabawy na XV Rajd – „Powitanie wiosny na Ziemi Łęczyckiej”, który odbędzie się 19 marca 2016r. na terenie Gminy Łęczyca pod hasłem WIOSNĄ RUSZAMY W PODRÓŻ.

 

Propagowanie turystyki pieszej jako zdrowego stylu życia, poznawanie walorów krajoznawczych najbliższego otoczenia połączone ze wspaniałą zabawą w krainie książek, to główne cele tegorocznego Rajdu.

 

 

Warunki uczestnictwa

 

 

W Rajdzie mogą brać udział drużyny zgłoszone przez szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze oraz uczestnicy indywidualni.

Młodzież może uczestniczyć w rajdzie pod warunkiem pisemnego potwierdzenia jej udziału przez szkołę. Warunkiem koniecznym uczestnictwa jest zapewnienie opieki przez nauczyciela lub upoważnionej  osoby dorosłej.

 

 

Organizacja Rajdu:

 

            Trasa nr  1- piesza - 10 km 

8:15                   – zbiórka  w sobotę 19 marca 2016 roku  na Placu  T. Kościuszki 
     w  Łęczycy 

8:30  –  8:55     –  przejazd autokarami na START RAJDU (stary młyn w Borku)

9:00                  – uroczyste rozpoczęcie Rajdu

9:15 –12:30      – wędrówka trasę pieszą:

KOLONIA BOREK – LAS PEŁCZYSKA  ZDUNY POD LASEM
LEŹNICA MAŁA

12:30  – 14:20  –  posiłek na terenie Szkoły Podstawowej w Leźnicy Małej, prezentacja nt.      Krajoznawstwa w PTTK, występy finalistów Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego dla dzieci i młodzieży szkolnej w 2015r., rozstrzygnięcie konkursów.

14:20 –  14:30   –  wręczenie nagród, pamiątek, dyplomów i odznak OTP.

14:40 – 15:00    –  powrót do Łęczycy

 

Planowane przybycie do Łęczycy ok. godz. 15:00

 

W przypadku drużyn korzystających z własnych środków lokomocji, należy tak planować przyjazd, by znaleźć się na starcie wymarszu w KOLONII BOREK o godz.  8:40.

 

Trasa nr  2- piesza - 5 km

8:15                   – zbiórka  w sobotę 19 marca 2016 roku  na Placu  T. Kościuszki 
    w  Łęczycy 

8:30  –  8:55     –  przejazd autokarami na START RAJDU (stary młyn w Kolonii Borek)

9:00                  – uroczyste rozpoczęcie Rajdu

9:30 –11:30      – wędrówka trasę pieszą:

 

KOLONIA BOREK – LAS PEŁCZYSKA  PODŁĘŻE

11:30  – 11:50   –  przejazd autokarami do Szkoły Podstawowej w Leźnicy Małej,

11:50 –  13:00   –  ciepły posiłek, wręczenie pamiątek, dyplomów i odznak OTP.

13:00 – 13:20    –  powrót do Łęczycy

 

Planowane przybycie do Łęczycy ok. godz. 13:20 – 13:30

 

Opłata na rzecz organizacji Rajdu  wynosi

  • 13  zł  dla pozostałych uczestników.

 

 

do 15 marca 2016 r.

 

Biuro Oddziału czynne jest w każdy poniedziałek i czwartek w godz. 16:00 – 18:00

 

 

Każdy uczestnik Rajdu otrzyma od organizatorów:

Okolicznościowy znaczek,

Ciepły posiłek na mecie rajdu.

 

Każda drużyna biorąca udział w Rajdzie będzie mogła pochwalić się:

Dyplomem uczestnictwa w rajdzie,

Nagrodami dla drużyn - laureatów konkursów,

Pamiątkowym zdjęciem wykonanym podczas Rajdu!

 

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:

Niecodzienną atmosferę i wspaniałą zabawę

Potwierdzenie punktów na odznaki:

–   turystyki pieszej OTP

–  krajoznawcze,

– Turysta Przyrodnik

 

Członkowie PTTK z opłaconą składką za 2015 r. ubezpieczeni są w AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

Uczestnicy rajdu nie będący członkami PTTK,  nie są objęci ubezpieczeniem, 
a kierownictwo Rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkody powstałej na osobie lub mieniu.

Obowiązki uczestników

Przebycie trasy rajdowej,

Stosowanie się do zaleceń organizatorów,

Przestrzeganie „Karty turysty”,

Posiadanie apteczki przez drużynę,

Przestrzeganie regulaminu rajdu,

Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i ochrony przyrody!!!

 

UWAGA, UWAGA – KONKURSY!!!

 

  1. W trakcie pieszej wędrówki rozegrane zostaną konkursy wiedzowe z kręgu literatury podróżniczej, będącej motywem przewodnim rajdu.

Podróż dookoła Ziemi Łęczyckiej – to główny konkurs, którego uczestnicy będą mieli kilka zadań do wykonania. Wszystkie zadania będą nawiązywały do „Przewodnika po Łęczycy i Regionie Łęczyckim” pod red. O. Kokocińskiej, M Pisarkiewicza, wyd. Towarzystwo Miłośników Ziemi Łęczyckiej, Łęczyca 2004.

 

Po uroczystym rozpoczęciu rajdu  zostanie rozegrany konkurs drużynowy na najbardziej oryginalną MARZANNĘ .

 

Rajd jest impreza non-profit.

 

 

Zapraszamy do wspólnej zabawy.

                                                                      Do zobaczenia na rajdzie

                                                                               Organizatorzy

 

 

 

 

XV "Rajd - powitanie wiosny na Ziemi Łęczyckiej"  19 marca 2016