Lista kandydatów przyjętych

do Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Wilczkowicach

na rok szkolny 2016/2017

 

Na podstawie art. 20zc ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz.7), Zarządzenia Nr 44/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach z dnia 12.02.2016r. w sprawie zasad i kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem
Nr 42/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach z dnia 12.02.2016r.
po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym

 

 1. przyjmuje na rok szkolny 2016/2017 zamieszkałych w obwodzie szkoły niżej wymienionych kandydatów:

 

L.p.

Nazwisko i imię dziecka

 1.  

Andrysiak Jakub

 1.  

Andrysiak Klaudia

 1.  

Antczak Anna

 1.  

Bardziński Szymon

 1.  

Bartniak Szymon

 1.  

Bas Szymon

 1.  

Brygier Maja

 1.  

Cybulska Oliwia

 1.  

Cybulski Szymon

 1.  

Damilak Miłosz

 1.  

Galant Krystian

 1.  

Galant Mateusz

 1.  

Głodek Żaneta

 1.  

Gmerek Wojciech

 1.  

Graczyk Zuzanna

 1.  

Jaszczak Filip

 1.  

Kamiński Tomasz

 1.  

Kaźmierczak Antonia

 1.  

Kłosowska Nikola

 1.  

Kos Wojciech

 1.  

Kosiorek Mateusz

 1.  

Kowalczyk Bartłomiej

 1.  

Krzesiński Filip

 1.  

Krzyżaniak Maria

 1.  

Kulesza Julita

 1.  

Kuzaniak Aleksandra

 1.  

Pająk Oliwia

 1.  

Piszczałkowski Filip

 1.  

Radwańska Antonina

 1.  

Sobczak Julia

 1.  

Sobczyński Paweł

 1.  

Sobolewska Gabriela

 1.  

Sobolewska Liliana

 1.  

Stankowska Martyna

 1.  

Szlaski Igor

 1.  

Wikaryjczak Katarzyna

 1.  

Zduńczyk Amelia

 

 

 1. przyjmuje zamieszkałych poza obwodem szkoły niżej wymienionych kandydatów:

 

L.p.

Nazwisko i imię dziecka

 1.  

Cybulska Julia

 1.  

Gawryś Teodozja

 1.  

Jakubowski Mateusz

 1.  

Kałużniak Kacper

 1.  

Malanowski Bartosz

3. Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym nie wpłynął żaden wniosek
o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej
w Wilczkowicach 

 

4. Oddział Przedszkolny posiada 8 wolnych miejsc.

5. Data podania do publicznej wiadomości listy: 31.08.2016r

 

                                                                                                                 Bożena Cieślarek (podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej)


 

 

 

 

Lista  kandydatów przyjętych

do Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Wilczkowicach

na rok szkolny 2016/2017

 

Na podstawie art. 20zc ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz.7), Zarządzenia Nr 44/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach z dnia 12.02.2016r. w sprawie zasad i kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr  42/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach z dnia 12.02.2016r. po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym

 

1. przyjmuje na rok szkolny 2016/2017 zamieszkałych w obwodzie szkoły niżej wymienionych kandydatów:

 

L.p.

Nazwisko i imię dziecka

 1.  

Andrysiak Klaudia

 1.  

Antczak Anna

 1.  

Bardziński Szymon

 1.  

Bartniak Szymon

 1.  

Bas Szymon

 1.  

Brygier Maja

 1.  

Cybulska Oliwia

 1.  

Cybulski Szymon

 1.  

Damilak Miłosz

 1.  

Domański Paweł

 1.  

Galant Krystian

 1.  

 

Galant Mateusz

 1.  

Głodek Żaneta

 1.  

Gmerek Wojciech

 1.  

Graczyk Zuzanna

 1.  

Jaszczak Filip

 1.  

Kamiński Tomasz

 1.  

Kaźmierczak Antonia

 1.  

Kłosowska Nikola

 1.  

Kos Wojciech

 1.  

Kosiorek Mateusz

 1.  

Kowalczyk Bartłomiej

 1.  

Kulesza Julita

 1.  

Kuzaniak Aleksandra

 1.  

Krzesiński Filip

 1.  

Krzyżaniak Maria

 1.  

Pająk Oliwia

 1.  

Piszczałkowski Filip

 1.  

Radwańska Antonina

 1.  

Rosiak Joanna

 1.  

Sobczak Julia

 1.  

Sobczyński Paweł

 1.  

Sobolewska Gabriela

 1.  

Sobolewska Liliana

 1.  

Stankowska Martyna

 1.  

Szlaski Igor

 1.  

Wikaryjczak Katarzyna

 1.  

Zduńczyk Amelia

 

 

2. przyjmuje zamieszkałych poza obwodem szkoły niżej wymienionych kandydatów:

 

L.p.

Nazwisko i imię dziecka

 1.  

Cybulska Julia

 1.  

Gawryś Teodozja

 1.  

Jakubowski Mateusz

 1.  

Kałużniak Kacper

 1.  

Malanowski Bartosz

 

3. Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym nie wpłynął żaden wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Wilczkowicach

 

4. Oddział Przedszkolny posiada  7 wolnych  miejsc.

 

5.  Data podania do publicznej wiadomości listy: 28.04.2016r

                                                                                             

                                                                                                             Bożena Cieślarek                                                                                (podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej)

 

 

 

           

 

Lista kandydatów przyjętych

do klasy I Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach

na rok szkolny 2016/2017

 

Na podstawie art. 20zc ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz.7), Zarządzenia Nr 30/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach z dnia 12.02.2016r. w sprawie zasad i kryteriów rekrutacji do szkoły, Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 31/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach z dnia 12.02.2016r. po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym

 

1. przyjmuje na rok szkolny 2016/2017 zamieszkałych w obwodzie niżej wymienionych kandydatów:

 

L.p.

Nazwisko i imię dziecka

 1.  

Adamczyk Kacper

 1.  

Brygier Filip

 1.  

Graczyk Nikola

 1.  

Graczyk Patryk

 1.  

Jaszczak Kacper

 1.  

Kowalczyk Stanisław

 1.  

Kuzaniak Szymon

 1.  

Krawczyk Mateusz

 1.  

Wawrzyniak Weronika


 


 


 

 1. Przyjmuje kandydatów zamieszkałych poza obwodem

L.p.

Nazwisko i imię dziecka

 1.  

Gierlińska Zofia


 

Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym klasa I posiada 15 wolnych miejsc.

Data podania do publicznej wiadomości listy: 20.04.2016r.

 

                                                                                                                 Danuta Głodek

                                                                                                                                     (podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej)

 
 
 
 
Lista kandydatów przyjętych do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Wilczkowicach na rok szkolny 2015/2016

 

Na podstawie art. 20zc ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz.7), Zarządzenia Nr 32/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach z dnia 30.01.2015 r. w sprawie zasad i kryteriów rekrutacji do oddziału przedszkolnego, Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 33/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach z dnia 30.01.2015 r. po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym

1. przyjmuje na rok szkolny 2015/2016 zamieszkałych w obwodzie szkoły niżej wymienionych kandydatów:

     1. Bartniak Szymon

     2. Bas Szymon

     3. Brygier Filip

     4. Cybulska Julia

     5. Cybulski Szymon

     6. Galant Krystian

     7. Gmerek Wojciech

     8. Kos Wojciech

     9. Kosiorek Mateusz

     10. Krzesiński Filip

     11. Kulesza Julita

     12. Stankowska Martyna

     13. Wawrzyniak Weronika

     14. Wikaryjczak Katarzyna

     15. Zduńczyk Amelia

2. Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym nie wpłynął żaden wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Wilczkowicach.

3. Oddział Przedszkolny posiada 12 wolnych miejsc.

4. Data podania do publicznej wiadomości listy: 15.04.2015 r.


Lista kandydatów przyjętych do przedszkola przy Szkole Podstawowej
w Wilczkowicach na rok szkolny 2015/2016

 

Na podstawie art. 20zc ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz.7), Zarządzenia Nr 32/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach z dnia 30.01.2015 r. w sprawie zasad i kryteriów rekrutacji do oddziału przedszkolnego, Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 33/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach z dnia 30.01.2015 r. po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym

1. przyjmuje na rok szkolny 2015/2016 zamieszkałych w obwodzie szkoły niżej wymienionych kandydatów:

     1. Antczak Anna

     2. Damilak Miłosz

     3. Galant Mateusz

     4. Głodek Żaneta

     5. Kałużniak Kacper

     6. Kamiński Tomasz

     7. Kłosowska Nikola

     8. Kowalczyk Bartłomiej

     9. Kuzaniak Aleksandra

     10. Pająk Oliwia

     11. Piszczałkowski Filip

     12. Sobczak Julia

     13. Sobczyński Paweł

     14. Sobolewska Gabriela

     15. Sobolewska Liliana

     16. Torbicka Weronika

2. Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym nie wpłynął żaden wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola przy Szkole Podstawowej w Wilczkowicach.

3. Przedszkole posiada 10 wolnych miejsc.

4. Data podania do publicznej wiadomości listy: 15.04.2015 r.


Lista kandydatów przyjętych do klasy I Szkoły Podstawowej
w Wilczkowicach na rok szkolny 2015/2016


Na podstawie art. 20zc ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz.7), Zarządzenia Nr 30/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach z dnia 30.01.2015 r. w sprawie zasad i kryteriów rekrutacji do szkoły, Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 31/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach z dnia 30.01.2015 r. po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym

1. przyjmuje na rok szkolny 2015/2016 niżej wymienionych kandydatów:

     1. Adamczyk Kacper

     2. Bartniak Bartłomiej

     3. Bas Izabela

     4. Domańska Beata

     5. Doniak Kryspin

     6. Doniak Mateusz

     7. Gmerek Michalina

     8. Graczyk Nikola

     9. Graczyk Patryk

     10. Jaszczak Kacper

     11. Kamiński Igor

     12. Kępski Igor

     13. Kowalczyk Stanisław

     14. Krawczyk Mateusz

     15. Kuzaniak Szymon

     16. Matusiak Dawid

     17. Mikołajczyk Oliwia

     18. Mroczkowska Maria

     19. Saganiak Oliwia

     20. Wojtczak Amelia

2. Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym klasa I posiada 6 wolnych miejsc.

3. Data podania do publicznej wiadomości listy: 08.04.2015 r.


 

SCHEMAT POSTĘPOWANIA W REKRUTACJI - TERMINY


02.03.2015 – 31.03.2015
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

01.04.2015 – 05.04.2015
PRACE KOMISJI REKRUTACYJNEJ

15.04.2015
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc.


 

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Kryteria podstawowe wynikające z ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r.
( Dz. U z 2014 r. poz. 7)

 

 1.             Wielodzietność rodziny dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących
 1. Niepełnosprawność  kandydata
 1. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 1. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 1. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 1. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 1. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

Kryteria  do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego – ustalane przez gminę lub dyrektora  w uzgodnieniu z organem prowadzącym

 

 1.             Kandydat, którego rodzice lub opiekunowie prawni pracują w wymiarze pełnego lub pół etatu, rodzice opiekunowie prawni studiują, uczą się w systemie dziennym, prowadzą własne gospodarstwo rolne.
 1. Rodzeństwo uczęszcza do oddziału przedszkolnego.
 1. Kandydat, którego rodzeństwo będzie lub kontynuuje edukację w danej placówce lub
  na terenie gminy.