REFORMA EDUKACJI

 

 

Już dziś zachęcam do odwiedzenia strony internetowej www.reformaedukacji.men.gov.plMożna na niej znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, harmonogram prac nad wdrażaniem reformy, akty prawne, szczegółowe dane kontaktowe do poszczególnych departamentów w ministerstwie.

 

Jesteśmy otwarci na pytania z Państwa strony. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z poszczególnymi departamentami w ministerstwie:

 

tel. 22 34 74 141 - struktura szkół, egzaminy, doskonalenie i kształcenie nauczycieli

tel. 22 34 74 792 - podstawa programowa, podręczniki, ramowe plany nauczania

tel. 22 34 74 458 - przekształcanie szkół, sytuacja nauczycieli i dyrektorów w okresie wdrażania reformy

tel. 22 34 74  312 - finansowanie, organizacja oddziałów przygotowawczych dla uczniów powracających z zagranicy

tel. 22 34 74 228 - kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

tel. 22 34 74 195 - kształcenie branżowe

 

Do Państwa dyspozycji pozostaje także Departament Informacji i Promocji w MEN, tel. 22 34 74 457 oraz adres mailowy dedykowany kwestiom planowanych zmian w systemie edukacji: reformaedukacji@men.gov.pl.

 

BROSZURA INFORMACYJNA - REFORMA

 

Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej