SKO, czyli Szkolne Kasy Oszczędności, to jedyny w Polsce program edukacji finansowej umożliwiający najmłodszym dzieciom poznanie zasad działania usług finansowych w praktyce.

 

·       Największy program edukacji finansowej realizowany w polskich szkołach

 

·       Najstarszy projekt edukacji ekonomicznej dzieci i młodzieży w Polsce(1927rok)

 

·       Unikalna możliwość edukacji w zakresie usług finansowych dzieci już od 6. roku życia

 

·       Honorowy patronat i współpraca z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Związkiem Harcerstwa

 

Szkolne Kasy Oszczędności to przede wszystkim praktyczna nauka oszczędzania i przedsiębiorczości. Opiekunowie SKO organizują różnego rodzaju akcje i konkursy uczące przedsiębiorczości, dbałości o środowisko naturalne czy zaangażowania w działalność charytatywną. Do systematycznego oszczędzania zachęca atrakcyjne oprocentowanie zgromadzonych w SKO środków.

 

 

CELE SKO

 

1.  Propagowanie idei oszczędzania wśród najmłodszych

 

 2. Wzmocnienie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów

 

3. Praktyczna edukacja finansowa

 

4. Integracja środowisk szkolnych

 

 5. Wypromowanie wśród dzieci pozytywnych nawyków względem: ekologicznego stylu życia, dbania o środowisko naturalne oraz działalności charytatywnej

 

 

 

Co to jest SKO