Nasza Oferta

 

 • Naukę języka angielskiego od oddziału przedszkolnego

 • Nowe wyposażenie dzięki udziałowi w projekcie „Szansa dla Malucha”

 • Zajęcia edukacyjne w nowoczesnych klasopracowniach z wykorzystaniem tablic interaktywnych oraz multibooków

 • Rozwijanie zainteresowań na dodatkowych zajęciach tanecznych i plastycznych

 • Zajęcia wychowania fizycznego na nowoczesnym boisku szkolnym oraz sali

 • Możliwość skorzystania z obiadów

 • Zajęcia w oddziale przedszkolnym w godzinach 800 - 16 00

 • Stosujemy aktywne metody i formy pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej

 • Wyjazdy na atrakcyjne wycieczki, udział w rajdach PTTK

 • Dostęp do dóbr kultury (wyjazdy do teatru, muzeum, udział w imprezach plenerowych)

 • Wspieramy uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych

 • (zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne, gimnastykę korekcyjną)

 • Uczymy bezpiecznego życia, wolnego od nałogów i przemocy

 • Uczymy odpowiedzialności i wrażliwości na potrzeby innych

 • Możliwość uzyskania karty rowerowej w Miasteczku Ruchu Drogowego

 • Bezpłatną naukę pływania w klasie IV, w ramach zajęć wychowania fizycznego

 • Możliwość uczenia się w nowoczesnej sali lekcyjnej - ekopracowni

 • Opiekę świetlicową w czasie przebywania dziecka w szkole

 • Rozwijanie zdolności muzycznych oraz teatralnych w zespole folklorystycznym "Marysie i Jaśki z lyncyckiego"

 • Wyjazdy na atrakcyjne wycieczki i udział w rajdach PTTK

 • Możliwość należenia do SKO

 • Możliwość należenia do PCK

 • Dostęp do dóbr kultury ( wyjazdy do teatru, kina, muzeum)

 • Możliwość rozwijania zdolności muzycznych w zespole tanecznym Zumba